UDRŽITELNÁ EKOLOGICKÁ VÝROBA

SPOLEČNÝ PŘÍSPĚVEK K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Jelikož nám a ani našim zákazníkům není lhostejné, jakou planetu zanecháme našim dětem a vnoučatům, snažíme se o maximálně ekologický přístup při výrobě a prodeji našich mléčných výrobků.

Mezi zavedená opatření k ochraně životního prostředí patří mimo jiné:

  • Používání vratných skleněných obalů (jogurt, zákys) = menší spotřeba plastů
  • Možnost dodání skleněných obalů bez etiket = menší spotřeba papíru a barev
  • Používání plastových obalů z recyklovatelných a recyklovaných materiálů
  • Možnost zasílání elektronických účtenek
  • Rozvoz našich produktů přímo k zákazníkům = menší uhlíková stopa

Jdete do toho s námi? 

Níže si můžete pročíst, jak to funguje v praxi.


POUŽÍVÁNÍ VRATNÝCH SKLENĚNÝCH OBALŮ

Zákys a malý jogurt (140g) prodáváme ve skleněných obalech, které lze opakovaně používat. Pokud zákazník chce, může nám skleněné obaly vrátit k opětovnému použití nebo je může využít sám. Obaly nejsou zálohované a odebíráme je zpět bez etiket, kovových víček a umyté v myčce. Před dalším použitím jsou skleněné obaly opět vymyty sanitačním programem v naší myčce.

Aktuálně používáme etikety, jejichž odstranění není snadné. Jakmile spotřebujeme současnou zásobu, začneme používat nové snadno smývatelné etikety, které máme již otestované. 

MOŽNOST DODÁNÍ SKLENĚNÝCH OBALŮ BEZ ETIKET

Výše popsané skleněné obaly můžeme na přání zákazníka dodávat bez etiket. Chráníme tak společně nejen lesy nižší spotřebou papíru, nýbrž i přírodu jako celek nižší spotřebou barev používaných při tisku. Složení našich produktů lze mimo etiket dohledat i na našem webu nebo je můžeme na vyžádání sdělit mailem či osobně. Pokud máte zájem o dodání skleněných obalů bez etiket, stačí uvést tento požadavek během objednávky (mailem, telefonicky, SMS).

PLASTOVÉ OBALY Z RECYKLOVANÝCH A RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ

Tvaroh a čerstvý sýr Frišberg balíme do plastových misek, které se z 80% skládají z recyklovaných materiálů a které jsou 100% recyklovatelné.

ELEKTRONICKÉ ÚČTENKY

Na žádost zákazníka můžeme účtenku za platbu v hotovosti zaslat v elektronické podobě (mailem, přes whatsapp nebo prostřednictvím bluetooth připojení). Dalším obdobně fungujícím opatřením je samozřejmá možnost platby převodem, tedy opět bez nutnosti tisku účtenky. Pokud budete chtít zaslat elektronickou účtenku, stačí opět tento požadavek uvést během objednávky.

ROZVOZ PŘÍMO NA ADRESU ZÁKAZNÍKA

Naši zákazníci mají samozřejmě vždy možnost vyzvednout si mléčné výrobky u nás v Hůrkách, ale především z ekologického hlediska preferujeme doručení námi zákazníkovi přímo domů. Proč? Za jeden měsíc totiž najedeme při našich rozvozech pouhých ca 250 km. Uhlíková stopa při rozvozu naším chladicím vozem je tak výrazně nižší, než pokud by si všichni zákazníci vyzvedávali zboží vlastním vozem....